Các Loại Mặt Sàng

Mô tả chi tiết cho sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.Mặt Sàng Áp Lực Kiểu Ghép Thanh : 

Mặt Sáng Áp Lực Thô Kiểu Rãnh Lỗ : 


 Mặt Sàng SIS Kiểu Rãnh Lỗ : 


Mặt Sàng Thủy Lực Kiểu Rãnh Lỗ : 

Sản phẩm cùng nhóm

Máy Tời Rác Ragger
Hệ Thống Điều Khiển Tự Động
Thùng Lưới
Điều Chỉnh Nồng Độ Trên Đường Ống
Các Loại Van